X 网 站 导 航
网址二维码
点击或扫描二维码登录本站手机版
吉他八号
视频
Video
主题
Topic
琴谱
Tab
网店
Shop
教程
Book
常州
Guitar
吉他明星大师  吉他艺人名士
搜索
Classical Guitars.gpx.rar 24 卡农 古典吉他完美版 .gp4.rar 43 爱的罗曼司.gp4.rar 24 阿尔罕布拉宫的回忆.gp3.rar 23 carcassi卡尔卡西25首练习曲合集.rar 24 侯先生求谱 老贾修正版《樱花变奏曲》 20 老贾修正版 樱花主题变奏曲 15 Williams, Mason - Classical Gas (Solo Guitar).gp3.rar 13 Williams, Mason - Classical Gas (Guitar Solo).gp3.rar 9 Williams, Mason - Classical Gas (acoustic guitar).gp3.rar 9 Williams, Mason - Classical Gas (3).gp3.rar 8 Williams, Mason - Classical Gas (2).gp3.rar 4 Williams, Mason - Classical Gas.gp3.rar 5 Southern Riverside Band - Classic Rock Melody.gp4.rar 4 Guitar Classique - Classical Guitar Exercise - Happy Tune.gp3.rar 5 Guitar Classique - Classical Guitar Exercise - Fingering.gp3.rar 7 Classic (The) - Etude in A minor.gp4.rar 6 Classic (The) - Cantate Domino.gp4.rar 5 Classic (The) - A Major Waltz.gp4.rar 4 Albinoni, Tomaso - Adagio in classic style.gp3.rar 6 Classical Gas.gp5.rar 3 classical gas uke.ptb.rar 4 Tommy Emmanuel - Classical Gas (Walk Don't Run) Interlude.ptb.rar 11 Tommy Emmanuel - Classical Gas.ptb.rar 11 Kreutzer Et乨e Nr9.gtp.rar 2 Syrinx - Piece for Psyche.gtp.rar 19 La Fille Aux Cheveux De Lin.gtp.rar 9 Cr俻uscule Sur La Pampa.gtp.rar 3 Study 2.gtp.rar 5 Menuett.gp4.rar 10 Allegretto (3).gtp.rar 5 Allegretto (2).gtp.rar 5 Wachet Auf Ruft Uns Die Stimme.gtp.rar 2 Prelude No1.gtp.rar 5 Praeludium VI Bwv851.gtp.rar 6 Air On A G String.gtp.rar 4 Malaguena De Baile.gtp.rar 5 Malaguena (2).gtp.rar 3 El Vito (2).gtp.rar 4 Tordion.gp4.rar 3 ValseFK.gp4.rar 6 Semper Dowland.gtp.rar 3 Romanzan.gp4.rar 3 Chanson Populaire.gtp.rar 4 Ack V剅meland.gtp.rar 7 Adagio.gp4.rar 6 Leyenda.gp4.rar 4 Wals.gp4.rar 5 Moderato.gp4.rar 6 Arpeggio Etude.gtp.rar 14 Malmsteen, Yngwie - Classical Exercise.gp4.rar 3 Classical Gas (2).rar 3 Heavy Metal Guitar School - Metal Riffs - Neoclassic Style.gp3 4 Heavy Metal Guitar School - Metal Riffs - Neoclassic Style.gp3.rar 4 Romance.gtp.rar 5 Andantino.gtp.rar 4 Zero (3).gtp.rar 5 Zero (3).gtp 3 Woman Dance.gtp.rar 7 Woman Dance.gtp 2 Winter Walkin'.gtp.rar 5 Winter Walkin'.gtp 3 Wedding March 2.gtp 3 We Wish You A Merry Christmas.gtp.rar 3 We Wish You A Merry Christmas.gtp 7 Waltz Of The West.gtp 3 Waltz, Op 124, No 4.gtp.rar 4 Wals.gtp.rar 5 Wals.gtp 3 Wachet Auf Ruft Uns Die Stimme.gtp.rar 3 Wachet Auf Ruft Uns Die Stimme.gtp 4 ValseFK.gtp.rar 4 ValseFK.gtp 5 Ungarischer Tanz No 4 (2).gtp.rar 3 Ungarischer Tanz No 4 (2).gtp 3 Ungarischer Tanz No 4.gtp.rar 3 Ungarischer Tanz No 4.gtp 8 Turkish Delight.gtp.rar 3 Turkish Delight.gtp 3 Tremolo sobre la Cuarta.gtp.rar 3 Tremolo sobre la Cuarta.gtp 3 Toreador.gtp.rar 3 Toreador.gtp 5 Tordion.gtp.rar 6 Tordion.gtp 3 Toccata E Fuga In E Minore.gtp.rar 7 Tocatta In A.gtp 4 Tirolienne.gtp 3 The Sick Tune.gtp.rar 3 The Rodrigo Guitar Concerto 2nd Movement.gtp.rar 3 The Rodrigo Guitar Concerto 2nd Movement.gtp 3 The Miniatures 3.gtp.rar 4 Tarleton Resurrectus.gtp.rar 4 Tangos.gtp.rar 3 Tangos.gtp 3 Suite de Bach.gtp.rar 5 Study In C Op 1 No 9.gtp.rar 8 Study In C Op 1 No 11.gtp.rar 5 Study In C Op 1 No 11.gtp 4 Sons de Carrilhoes.gtp.rar 4 Sonata.gtp.rar 6 Sonata.gtp 7 Sinfonia 40.gtp 4 Sergei s Little Rondo.gtp.rar 4 Sergei s Little Rondo.gtp 3 Semper Dowland.gtp.rar 4 Semper Dowland.gtp 3 Scherzino Mexicano (2).gtp.rar 3 Scherzino Mexicano (2).gtp 4 Sarabande Et Variations.gtp.rar 5 Sarabande (BWV 997).gtp.rar 5 Sarabande (BWV 997).gtp 4 Sarabande.gtp.rar 4 Saltarello.gtp.rar 3 Romanzan.gtp.rar 5 Romance2.gtp.rar 3 Romance2.gtp 3 Romance Anonimo.gtp.rar 3 Romance (Jeux interdits).gtp 3 Recuerdos de la Alhambra.gtp.rar 3 Rage Over A Lost Penny.gtp.rar 2 Rage Over A Lost Penny.gtp 3 Queen Elizabeths.gtp.rar 3 Queen Elizabeths.gtp 3 Preludio No-1.gtp 4 PreludeMF.gtp 5 Prelude No1.gtp.rar 4 Prelude II.gtp.rar 4 Prelude II.gtp 5 Prelude And Gigue.gtp.rar 8 Prelude And Gigue.gtp 5 Praeludium VI Bwv851.gtp.rar 22 Praeludium VI Bwv851.gtp 5 Packington's Pound.gtp.rar 5 Packington's Pound.gtp 5 Ode to Joy (9th).gtp.rar 3 Ode to Joy (9th).gtp 4 O' Sweet Oliver.gtp.rar 4 O' Sweet Oliver.gtp 4 Noel.gtp.rar 5 Noel.gtp 4 Nada Mas 4-4.gtp.rar 5 Nada Mas 4-4.gtp 4 Nada Mas 2-4.gtp.rar 4 Nada Mas 2-4.gtp 3 Musette.gtp.rar 7 Musette.gtp 4 Moonlight Sonata (3).gtp.rar 5 Moonlight Sonata (3).gtp 4 Moonlight Sonata (2).gtp.rar 5 Moonlight Sonata (2).gtp 4 Moonlight Sonata.gtp.rar 4 Moonlight Sonata.gtp 5 Moderato.gtp.rar 5 Moderato.gtp 6 Minuetto2.gtp.rar 15 Minuetto2.gtp 3 Minuetto.gtp.rar 6 Minuetto.gtp 3 Menuett (Rameau).gtp.rar 7 Menuett (Rameau).gtp 5 Menuett (Mozart).gtp.rar 4 Menuett (Mozart).gtp 4 Menuett.gtp.rar 4 Menuett.gtp 6 Menuet En La.gtp.rar 5 Menuet.gtp.rar 4 Menuet.gtp 4 Melodie.gtp.rar 5 Maui Chimes.gtp.rar 4 Matesa.gtp 7 Marsz Turecki.gtp.rar 4 Marsz Turecki.gtp 4 Markt In Bahia.gtp 4 Mariposa.gtp.rar 4 Maria.gtp 4 Marcia.gtp.rar 4 Marcia.gtp 3 Marcha Nupcial.gtp 3 Malaguena (2).gtp.rar 3 Maestoso.gtp.rar 3 Los Ejes De Mi Carreta.gtp.rar 5 Los Ejes De Mi Carreta.gtp 14 Liebestraum.gtp.rar 3 Le Vilain Petit Canard.gtp.rar 3 Le Bon Roi Dagobert.gtp.rar 3 Le Bon Roi Dagobert.gtp 4 La Pobrecita.gtp 3 Kreutzer Et乨e Nr9.gtp.rar 5 Kemp's Jig (2).gtp.rar 3 Jerry 's Breakdown.gtp.rar 3 Intrada (2).gtp.rar 3 I'll Say She Does.gtp 3 Greensleeves (4).gtp.rar 3 Greensleeves (4).gtp 3 Greensleeves (3).gtp.rar 4 Greensleeves (3).gtp 5 Greensleeves (2).gtp.rar 4 Greensleeves (2).gtp 4 Greensleeves.gtp.rar 4 更多内容 ... ...
声明:此列表信息搜集自网络,按照数据库信息自动排版,无任何具体排名先后含义;内容可能含有严重错误,请勿用于学术研究。

最近

更 新 内 容

正在加载...

最近更新内容

☺♫♫ 常州吉他八号教室,长期招生随到随学,电话189-3238-8548(关联微信、支付宝、手机QQ)。 如遇任何问题请反馈留言,Email:jita8@live.cn,QQ:1799581981。
Cakewalk的独奏按钮标记是什么?S和M是什么意思?有什么区别? 34 ASCII是指什么东西?原来这是历史悠久的东西了 33 使用拼音输入法,如何输入生僻字和不认识的字? 77 监听音箱通常是2.0?为什么2.1电脑音箱不是监听音箱? 68 关于Sonar的MIDI音轨、音频音轨、音源音轨、总线音轨 54 均衡器的缩写是什么?什么是均衡器呢? 67 SONAR钢琴卷帘视图点击某个琴键就可以完成什么操作? 49 制造立体声效果的方法有哪些?真的很多啊 70 Stereo的意思是什么?Mono的意思是什么? 52 音乐制作工作站软件Sonar的前身是什么? 50 低阻设备是指什么?什么是阻抗? 69 FX窗口、FX插槽、FX机架的功能是什么?什么是FX? 48 人声处理插件都可以做哪些事情?可以消除削波失真吗? 38 VST和VSTi的区别是什么?还有其他的格式吗? 59 Sonar的浏览器可以浏览哪些内容?真的很方便 36 R-MIX插件的作用是什么?是一个去人声和主奏的功能插件 74 音乐制作软件里的Master轨是指什么?有什么用? 57 音质最好的音频格式是什么?是MP3吗? 33 六线谱是做什么用的?太简单了,就是吉他的记谱法 40 删除“Windows.old”文件夹的正确方法是怎样的? 41 IP地址127.0.0.1是指什么?他到底有什么用呢? 59 CTRL+A 这组快捷键的功能是什么?顺便说说其他快捷键 102 专业音频驱动是什么?说说ASIO、KX、AC97、HDAudio的区别 54 电脑的高速存储设备是什么?RAM和ROM到底有什么区别? 46 关于流行歌曲里的人声修音的一些想法 45 儿童玩具摇滚乐团THE WACKIDS,演奏AC/DC《地狱高速》 75 打印网页内容的有效方法,这些方法你不一定知道 78 摇滚的几个特点:足够复杂、无尽进化、容纳噪音 71 窦唯2020新作《钟之告》,重拾摇滚的社会责任 204 《卡农》和《天空之城》是几乎相同的和弦进行,只是大调和小调的区别 176 没钱买好设备能学好吉他吗?手小能学好吉他吗?都没问题 149 说说吉他和后喻文化,老帖转发娱乐配图 120 猫王普雷斯利弹上一段布鲁斯,原来他吉他弹得很不错 157 谢天笑单曲《笼中鸟》真他吗好听,成熟大气的编曲 136 人耳为什么听不见超声波呢?答案很简单 106 光头Joe宝刀不老,新专辑新曲还是那么好听《1980》 118 花式指弹大神Luca又出新花样,滑棒吉他与指弹吉他合体 87 《勃兰登堡协奏曲》作者是谁?是德国上帝级音乐大师巴赫 161 萝莉小网红Claire Ryann演唱《玩具总动员》,超可爱赶上秀兰邓波了 104 说一说吉他右手的弹奏姿势问题,其实真的很复杂的 173 说说摇滚与吉他者的最高价值,老帖转发 94 100多元的吉他能用吗?为什么被叫做烧火棍? 272 《yesterday once more 昨日重现》这是谁的歌? 95 姜还是老的辣,北欧旋死骄子博多之子乐队 100 吉他这件乐器为什么叫做“吉他”?到底什么是吉他? 167 三部经典吉他音乐作品欣赏:降e小调协奏曲、阿兰胡埃斯协奏曲、迷墙电影 126 好听的北欧金属歌单,天才的旋律大师们 87 横尾幸弘《樱花主题变奏曲》,各种不同的演奏版本 265 摇滚指弹大神Luca Stricagnoli,好像在吉他上安装了架子鼓 63 提升吉他音质音色的简单方法,很多卖琴的靠这骗到钱 124
转到手机版   继续浏览

网站首页  |  吉他入门  |  吉他谱  |  吉他教程  |  吉他主题  |  常州吉他教室  |  常州音乐制作  |  亿速云
声明: 本站永久域名“jita8.com”,临时域名“jita8.top”,原站名“吉他吧”,现站名“吉他八号”; 本站部分内容引用自网络,版权归原作者所有,如有侵权请来信告知,本站将立即删除; 本站内容不保证信息准确性和完整性,如您用于学术研究请酌情采纳。
© 吉他八号 Jita8.Com 站长 老贾八号 TEL: 189-3238-8548(关联支付宝、微信、手机QQ) Email: Jita8@Live.Cn(支持邮件即时通讯)